Together We Believe

קבוצת אריאל היא קבוצת נדל”ן ותשתיות שהוקמה בשנת 2012 על ידי מר טוביה לבקוביץ ומר פיליפ גודמן.
לבקוביץ, יזם מצליח בתחומי הנדל”ן, האנרגיה וההיי טק ובעל ניסיון עשיר בביצוע מגוון פרויקטים משלב הייזום ועד לשלב הביצוע.
מר פיליפ גודמן המנהל את קרן Goodman Family Enterprise Foundation האמריקנית, השולטת במאות נכסים בניו יורק ומחזיקה בחברות במגוון תחומים, בניהם: רפואה, הי טק, תקשורת ועוד Sands Capital LLC .
משפחת גודמן מנהלת את קרן המימון האמריקנית המממנת מיזמי נדל”ן בארה”ב בהיקף שנתי של עשרות מיליוני דולרים.

קבוצת אריאל היא קבוצת נדל”ן ותשתיות שהוקמה בשנת
2012 על ידי מר טוביה לבקוביץ ומר פיליפ גודמן. 

לבקוביץ, יזם מצליח בתחומי הנדל”ן, האנרגיה וההיי טק ובעל ניסיון עשיר בביצוע מגוון פרויקטים משלב הייזום ועד לשלב הביצוע. מר פיליפ גודמן המנהל את קרן Goodman Family Enterprise Foundation האמריקנית, השולטת במאות נכסים בניו יורק, ומחזיקה בחברות במגוון תחומים, בניהם: רפואה, הי טק תקשורת ועוד Sands Capital LLC.

משפחת גודמן מנהלת את קרן המימון האמריקנית המממנת מיזמי נדל”ן בארצות הברית בהיקף שנתי של עשרות מיליוני דולרים.