Together We Create

ממש כמו האנרגיות המתחדשות בהן אנחנו מתמחים , אנחנו מביאים לשוק חדשנות שלא מתכלה, איכות שלא מתפשרת, מקצועיות וניסיון
שיהפכו אותנו ואת השותפים שלנו למובילים ולפורצי הדרך בתחום. מטרת הפעילות שלנו בתחום האנרגיות המתחדשות היא לתרום לשמירה על איכות הסביבה,
לייעל את ייצור האנרגיה, ולצמצם את ההשפעה על הסביבה.
בחרנו למקד את פעילותנו בתחום בשני אפיקים:

ייצור אנרגיה סולארית, באמצעות התקנת מערכות פוטו וולטאיות על מבנים קיימים ועל שטחים פתוחים. מערכות אלה ירוקות לחלוטין,
ידידותיות לסביבה ומייצרות חשמל המועבר לצרכנים פרטיים ולחברת חשמל .

יצור חשמל באמצעות טורבינות הממירות את אנרגיית הרוח לאנרגיה חשמלית ונחשבות לאחד האמצעים המשתלמים והאמינים לייצור חשמל ירוק.

החדשנות והאחריות הסביבתית, שמהוות את הבסיס לפיתוח אנרגיות מתחדשות, הן אלה המובילות את הפעילות שלנו בתחום,
לצד השאיפה שלנו לקביעת סטנדרטים פורצי דרך בתחום והניסיון היזמי והמקצועי שלנו.

ממש כמו האנרגיות המתחדשות בהן אנחנו מתמחים ,
אנחנו מביאים לשוק חדשנות שלא מתכלה, איכות שלא
מתפשרת, מקצועיות וניסיון שיהפכו אותנו ואת השותפים
שלנו למובילים ולפורצי הדרך בתחום.
מטרת הפעילות שלנו בתחום האנרגיות המתחדשות היא
לתרום לשמירה על איכות הסביבה, לייעל את ייצור האנרגיה,
ולצמצם את ההשפעה על הסביבה.
בחרנו למקד את פעילותנו בתחום בשני אפיקים:

ייצור אנרגיה סולארית, באמצעות התקנת מערכות פוטו וולטאיות
על מבנים קיימים ועל שטחים פתוחים. מערכות אלה ירוקות
לחלוטין, ידידותיות לסביבה ומייצרות חשמל המועבר לצרכנים
פרטיים ולחברת חשמל .

יצור חשמל באמצעות טורבינות הממירות את אנרגיית הרוח
לאנרגיה חשמלית ונחשבות לאחד האמצעים המשתלמים
והאמינים לייצור חשמל ירוק.

החדשנות והאחריות הסביבתית, שמהוות את הבסיס לפיתוח
אנרגיות מתחדשות, הן אלה המובילות את הפעילות שלנו
בתחום, לצד השאיפה שלנו לקביעת סטנדרטים פורצי דרך
בתחום והניסיון היזמי והמקצועי שלנו.

SENERGY השותף העסקי שלנו 

סינרג’י הינה חברה יזמית להפקת אנרגיה מתחדשת בישראל ובעולם ומהווה חלוצה ופורצת דרך בתחום. החברה בעלת חוסן פיננסי גבוה וניסיון של מאות מערכות מותקנות. פעילות החברה בתחום מכילה סל פתרונות מקיף ומלא לתכנון, הקמה ותפעול מערכות סולאריות מתקדמות למגוון שימושים.
החברה מייעצת, מתכננת, מייבאת, מתקינה ומתחזקת מערכות מתקדמות להפקת אנרגיה סולארית במוסדות ומבני ציבור, עסקים ומרכזים מסחריים, משקים חקלאיים, מאגרי מים, קרקעות, חניונים ועוד.

S’ENERGY פועלת מראשית דרכה במטרה להנגיש את השימוש באנרגיה סולארית לכל בית עסק, מוסד ציבורי ובתי אב בישראל. שאיפה זו היא המניעה אותם לתכנן, לייצר, לשווק ולהתאים פתרונות מודולריים, מתקדמים וייחודיים עבור כל לקוח המבקש להצטרף לעתיד ירוק יותר ולקחת חלק בהובלת העולם למקום בו ייצור חשמל אינו פוגע בסביבה אלא תורם ומחזק אותה ואת כל המעורבים בתהליך.

סינרג’י הינה חברה יזמית להפקת אנרגיה מתחדשת בישראל ובעולם ומהווה חלוצה
ופורצת דרך בתחום. החברה בעלת חוסן פיננסי גבוה וניסיון של מאות מערכות מותקנות. פעילות החברה בתחום מכילה סל פתרונות מקיף ומלא לתכנון, הקמה ותפעול מערכות סולאריות מתקדמות למגוון שימושים. החברה מייעצת, מתכננת, מייבאת, מתקינה ומתחזקת מערכות מתקדמות להפקת אנרגיה סולארית במוסדות ומבני ציבור, עסקים ומרכזים מסחריים, משקים חקלאיים, מאגרי מים, קרקעות, חניונים ועוד.

S’ENERGY פועלת מראשית דרכה במטרה להנגיש את השימוש באנרגיה סולארית לכל בית עסק, מוסד ציבורי ובתי אב בישראל. שאיפה זו היא המניעה אותם לתכנן, לייצר, לשווק ולהתאים פתרונות מודולריים, מתקדמים וייחודיים עבור כל לקוח המבקש להצטרף לעתיד ירוק יותר ולקחת חלק בהובלת העולם למקום בו ייצור חשמל אינו פוגע בסביבה אלא תורם ומחזק אותה ואת כל המעורבים בתהליך.